Ekteskapets dag

JatilEkteskapet.no vil oppmuntre alle norske menigheter til å gjennomføre Ekteskapets dag før Stortinget skal behandle forslaget om kjønnsnøytral ekteskapslov en gang utpå vårparten 2008.

Uvitenheten og usikkerheten omkring forslaget til kjønnsnøytral ekteskapslov er stor. Norske prester og ledere må derfor bruke ulike anledninger til å bevisstgjøre folk på hva som står på spill.

Vi foreslår følgende muligheter for Ekteskapets dag:

Konkrete ideer

Temapreken over ekteskapet
Bønner og forbønner med ekteskapet som tema
Info i kunngjøringene - både om saken, og om materiell som deles ut etterpå
Samtale og innspill under kirkekaffen - gjerne med fokus på hva man kan foreta seg i lokalmiljøet. Det kan f.eks. dreie seg om utdeling av materiell, stands, info-møte, underskriftskampanje, samtale- og bønnegrupper, m.m.m.
Invitere folk til å skrive underOpprop for ekteskapet
• Arrangere et tema-møte om ekteskapet på Ekteskapets dag.
 Dele ut en eller flere av følgende ressurser:

     * Heftet
Bønnemanual for ekteskapet
     * Informasjonsbrosjyren Ja til ekteskapet mellom mann og kvinne
     * Bladet Kjønnsnøytral ekteskapslov? Nei takk.

Disse 3 ressursene vil også være til god hjelp i forberedelsen av preken, bønner og andre innslag i gudstjenesten og på kirkekaffen.

Ressursene kan bestilles ved å ringe 99 23 23 54.