Nordisk nettverk for ekteskapet


Besøk nettstedet på denne adressen: www.BevarEkteskapet.no

I tillegg til aktuelle nyheter og innspill om den politiske prosessen rundt ekteskapsloven, inneholder nettstedet en rekke viktige og tankevekkende artikler – blant annet av filosof og forfatter Nina Karin Monsen. (Klikk på knappene "Nina Karin Monsen" og "Ytringer" i høyre meny.)