Nasjonal bønne- og fastedag 25. mai 2008

Søndag 25. mai 2008 oppfordres alle kristne menigheter, grupper, foreninger og personer til å bli med på en stor nasjonal dugnad for ekteskapet og for barns rett til mor og far: Som i bibelsk tid lyser vi på den dagen ut en dag med bønn og faste.

Hver menighet, gruppe og person må selv bestemme seg for hvordan de ønsker å legge opp dagen. Alt avhenger av lokale initiativ på hvert sted. Men nedenfor finner du en del ideer å starte med. Gå sammen med noen andre og tenk høyt sammen om hva som er realistisk for dere å gjennomføre.

Ideer dere kan utvikle videre:

• Finn bønneemner og ideer Bønnemanualen. Få den tilsendt eller last den ned og lag deres eget opplegg.
• La gudstjenesten/møtet på denne dagen være preget av temaet.
Dropp kirkekaffen og bruk i stedet tiden til en bønnevandring i bygningen, eller ute i byen/bygda.
• Hvis dere arrangerer "kirkekaffe", kan dere bruke noe av tiden til å motivere til bønnefaste i løpet av dagen, samt servere saft og litt frukt.
• Les eller undervis om faste, f.eks. på grunnlag av artikkelen
Bibelsk faste på dette nettstedet.
• Ta opp temaet i bibelgrupper og bønnegrupper.
Samarbeid med én eller flere menigheter om å arrangere bønnemøte eller bønnevandring for ekteskapet.
• Organiser en bønnevake/bønnekjede over flere timer, eller gjennom hele søndagen.
• Legg til rette for at kristne venner, naboer og menighetsmedlemmer møtes i hjemmene for å søke Gud sammen.
• Organiser en bønnevake på lørdagskvelden eller søndagskvelden – i kirken, eller i ulike hjem.
• Organiser en bønnevandring / tur i naturen.
• Arranger stand eller en annen type markering på lørdagen. Løpesedler til utdeling kan bestilles ved å ringe 38 09 05 62. (Se de to løpesedlene + avisen i margen til høyre.)
• Bruk plakatene våre ulike sammenhenger - både på bønnesamlinger og ved markeringer utendørs.
 a)
Plakater i trykk-kvalitet  b) Plakater (inkl bilder) i lavoppløselig versjon.


• Pass på at alle som blir med på faste, skjønner viktigheten av å drikke mye. Det forebygger hodepine og ubehag.


Bibelske eksempler

"Kongen vendte seg til Herren for å søke råd hos ham, og lyste ut faste over hele Juda. Judeerne samlet seg for å søke hjelp hos herren;fra alle byene i Juda kom de for å be Herren om råd." 2 Krøn 20,3-4

"Der ved Ahava-elven lyste jeg ut en faste. Vi skulle ydmyke oss for vår Gud og be om en god reise for oss selv og barna våre og for alt det vi eide. ... Derfor fastet vi og bad vår Gud om hjelp, og han hørte vår bønn." Esra 8,21.23

"Da trodde folket i Ninive på Gud. De lyste ut faste og kledde seg i botsdrakt, både store og små. Saken kom også kongen i Ninive for øre. Da reiste han seg fra tronstolen og tok av seg kongekappen. Han kledde seg i botsdrakt og satte seg i støvet." Jona 3,5-6

"Blås i horn på Sion, lys ut en faste og kunngjør høytidssamling! kall folket sammen og innvi forsamlingen, la de gamle komme, ta småbarn og spedbarn med. La brudgommen gå ut av sitt rom og bruden ut av sitt kammer! Mellom forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, gråte og si: 'Herre, spar ditt folk! Gjør ikke din eiendom til spott, la ikke fremmede herske over dem! Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud?'" Joel 3,15-17