Prolog


Prolog ved åpningen på Universitetsplassen

Av Helene Freilem Klingberg

Ja til ekteskapet

Til mann og kvinne
skapte han oss –
med barnet i sentrum.
Vi vil sloss
for ekteskapet
som familiens fundament
og samfunnets byggesten
nummer én.

Barnet trenger
både mor og far.
Nye lover ei ivaretar
barnets beste
for å utvikle
sin egen identitet.
At barnet erfarer og vet
det har både far og mor.
Det trygghet gir
for liten og for stor.

Homofil adopsjon
bryter med FNs Barnekonvensjon
og med opprinnelseslandenes
ønske og intensjon.
Kjønnsnøytralt ekteskap
er en selvmotsigelse,
en konstruksjon
som går på tvers av
biologi, kultur
og verdensvid tradisjon.

Derfor sier vi:
Ja til ekteskapet,
et fellesskap
av begge kjønn
og ber en stille bønn
om at politikere
i dette land bruker
både hjerte og forstand
og holder ryggen rak
og taler barnets sak
mot gruppepress
med en klar tendens,
men med en uoverskuelig konsekvens.


Last ned
• 15 plakater i farger
 + 
26 plakater i svart/hvitt 
Skriv dem ut og heng dem opp i nærmiljøet ditt!
Bønnemanual for ekteskapet - med mange ressurser.Løpeseddel som ble brukt under aksjonsuka i Oslo 9.-15. april 2008. Bestill den nederst på denne siden.

Innholdsrik og informativ løpeseddel. Bestill den nederst på siden eller last den ned her.Print ut oppropet eller skriv under på internett innen 10. mai 2008.
Les eller last ned dette
4 siders informative bladet.


Ressurser