Appell ved Maria Fongen


Ikke gjør barna til forsøkskaniner!

Som mor er det naturlig for meg å se på barnas situasjon i denne sammenhengen.

Et lands fremskritt og utvikling måles best etter hvor godt lovverket ivaretar sine mest sårbare samfunnsmedlemmer. I ekteskaps- og familiesammenheng er barna den svakeste, og dermed den viktigste part å beskytte. Men med økende uro ser vi at Norges lover mer og mer truer barns rettssikkerhet. Ekteskapsloven er et slikt tilbakesteg.

Det er faktisk for barnas skyld ekteskapet mellom mann og kvinne er oppstått og institusjonalisert. Årtuseners erfaring har lært oss at det ideelle for barn er å vokse opp med en mor og en far som elsker dem og hverandre. At det noen ganger ikke skjer, er en utilsiktet hendelse. Men det regjeringen nå foreslår, er at voksne mennesker med overlegg skal få holde far eller mor utenfor barnas liv.

Regjeringen erklærer at det er likegyldig hvilket kjønn barnas nærmeste foresatte skal ha, og sier at far er unødvendig for barna. Dette er umenneskelig! Vi mødre og fedre som har oppfostret noen barn, vet at mor og far er like nødvendige for barna. Det har vi erfart, på godt og vondt, enten vi har levd i harmoniske familier eller følt på kropp og sinn hva en forelders død, fravær eller svik medfører av sorg og savn. Men regjeringen kan ikke bruke utilsiktet reduserte eller dysfunksjonelle familier som argument og mal for å konstruere enkjønnede ekteskap.

Barna er våre kosteligste, uskyldigste og mest sårbare individer. Denne loven stiller uhyrlige krav til dem: De skal puttes inn i foreldrekonstellasjoner naturen aldri kunne satt dem i. De skal riktignok bli overøst av omsorg, men på betingelsen av at de ikke får ha en far eller en mor. Barna blir forsøkskaniner for ”moderne samlivsformer”, som ikke er konsekvensutredet, men som likevel skal lovfestes. Barn skal spesialdesignes og unnfanges på offentlig godkjente helseinstitusjoner, så de svarer til de voksnes drømmer og er genetisk ulastelige. Barna reduseres rett og slett til hygge- og nyttegjenstander for voksne!

Med hvilken rett kan Regjeringen legitimere former for foreldreskap som setter barnets primærbehov tilside, som overkjører naturens lover, og som erstatter medmenneskeligheten - som dypest sett er et uttrykk for Gud selv - med egoisme? Skal en virkelighet preget av uetisk praksis diktere rammene for vår samfunnsorden? Hva vil neste steg bli? Barn prisgitt polyamorøse forhold? Statsdirigerte foreldreroller?

Våre politikere ser bevisst bort fra barnas behov. Det gjør ikke vi, mødre og fedre! Vi krever at barnet skal stå i sentrum for familie- og ekteskapslovgivningen. Vi krever at voksnes ønsker må vike for barns rettigheter. Vi krever at politikerne gir fødte og ufødte barn rett til å vokse opp - med en mor OG en far. Dét er anstendighet! Dét er kjærlighet!

Maria Fongen,
10-barnsmor og leder av
Oslo katolske bispedømmes familiesenter


Last ned
• 15 plakater i farger
 + 
26 plakater i svart/hvitt 
Skriv dem ut og heng dem opp i nærmiljøet ditt!
Bønnemanual for ekteskapet - med mange ressurser.Løpeseddel som ble brukt under aksjonsuka i Oslo 9.-15. april 2008. Bestill den nederst på denne siden.

Innholdsrik og informativ løpeseddel. Bestill den nederst på siden eller last den ned her.Print ut oppropet eller skriv under på internett innen 10. mai 2008.
Les eller last ned dette
4 siders informative bladet.


Ressurser