Appell ved Ole Langeland


Progressiv politikk og bærekraftige verdier

Et viktig problem i politikken er vektleggingen av forholdet mellom individ og fellesskap. Ut fra et sosialistisk synspunkt er fellesskapet det som må veie tyngst – og rettigheter for enkeltgrupper må noen ganger vike.

Ekteskapsloven burde være et viktig redskap for å styrke familien som et viktig kollektiv i samfunnsfellesskapet. Der burde barnets plass og interesser være aller viktigst.

Men i regjeringens lovforslag har man tapt fokus. Ikke bare endringsforslagene i seg selv, men også måten de blir presentert på taler sitt tydelige språk: Ekteskapsloven skal kun tjene ett formål: Likestilling mellom homofilt og heterofilt samliv i alt og ett.

Men er dette mulig? Kan et forhold mellom to av samme kjønn bli som et vanlig ekteskap?

Nei! Dette bryter med naturens enkle krav som ikke gir noen plass til en konstruksjon med ”medfar” eller ”medmor” istedet for mor og far.

[Rettet til motdemonstranter fra Blitz:] Dere prøver å overdøve oss med å rope "Homs i vei - det er okei!" Det er for så vidt okei, men det blir bare ikke barn av det ...

Regjeringen kunne valgt en mer radikal politikk for å minsket storkapitalens makt og styrket folkets innflytelse, minsket markedsliberalismen, brukt veto mot direktiver fra EU som skader oss. Jeg mener også den burde trekke seg ut av Afghanistan.

Av alle mulige områder, velger regjeringen ut ekteskapsloven. Her fører den ut i livet en radikalistisk politikk og tramper på verdier som det store flertall har tatt for gitt. Dette blir en gal måte å drive politikk på.

Denne politikken vil splitte folket og føre til massevis av unødvendige konflikter og konfrontasjoner. Etter min mening fører en ikke til mer toleranse. Den kan gi stimulans til ekstremisme, først og fremst fra ytterste høyreside.

Min appell går til regjeringen og venstresiden: En fremtidsrettet og progressiv politikk må videreføre og bygge på bærekraftig tradisjon og selve livets grunnleggende realiteter. Derfor må vi si nei til kjønnsnøytral ekteskapslov.

Ole Langeland,
for tiden uavhengig sosialist, 
medlem av Norges Kommunistiske Parti i 29 år


Last ned
• 15 plakater i farger
 + 
26 plakater i svart/hvitt 
Skriv dem ut og heng dem opp i nærmiljøet ditt!
Bønnemanual for ekteskapet - med mange ressurser.Løpeseddel som ble brukt under aksjonsuka i Oslo 9.-15. april 2008. Bestill den nederst på denne siden.

Innholdsrik og informativ løpeseddel. Bestill den nederst på siden eller last den ned her.Print ut oppropet eller skriv under på internett innen 10. mai 2008.
Les eller last ned dette
4 siders informative bladet.


Ressurser