Hilsen fra biskopen i Oslo

 
Kjære venner!

Dere er samlet for å si ”ja” til ekteskapet mellom mann og kvinne og ”ja” til barnets rett til mor og far. Med det forslag til kjønnsnøytral ekteskapslov som nå skal behandles i Stortinget, er det viktig at dette ”ja” blir hørt!
 
Forslaget som ligger på Stortingets bord, innebærer en dyptgripende endring i vår samfunnsvev. Men det er fremmet uten de vanlige prosedyrer for slike lovforslag. Da Frankrike nylig stod overfor de samme spørsmål i sin lovgiving, ble det gjort en grundig utredning som konkluderte med et nei til kjønnsnøytral ekteskapslov. Begrunnelsen var: av hensyn til barn og barns grunnleggende rettigheter.
 
Vårt ”ja” i denne ukens aksjon er ikke bare en positiv bekreftelse av den kulturarv vi bærer med oss, og at den også er et godt fundament for fremtiden. Den er fremfor alt et ”ja” til barna og deres mest grunnleggende livsrelasjon – med mor og far. La oss hegne om barna, slik Jesus gjorde og satte dem i sentrum!
 
Med dette hilser jeg de tilreisende velkommen til Oslo by og bispedømme, og jeg ønsker dere alle lykke til! Denne uken står jeg sammen med dere i bønn – for våre lovgivende myndigheter, for vårt folk og for barnas fremtid i vårt land. Jeg ønsker dere Guds velsignelse og visdom – både i bønn og arbeid!
 
Med vennlig hilsen,
Oslo 8.april 2008
 
Ole Chr M Kvarme
Biskop i Oslo


Last ned
• 15 plakater i farger
 + 
26 plakater i svart/hvitt 
Skriv dem ut og heng dem opp i nærmiljøet ditt!
Bønnemanual for ekteskapet - med mange ressurser.Løpeseddel som ble brukt under aksjonsuka i Oslo 9.-15. april 2008. Bestill den nederst på denne siden.

Innholdsrik og informativ løpeseddel. Bestill den nederst på siden eller last den ned her.Print ut oppropet eller skriv under på internett innen 10. mai 2008.
Les eller last ned dette
4 siders informative bladet.


Ressurser