Appell ved Rolf Kjøde


Vi anklager ...

For 110 år siden stod den franske forfatteren Émile Zola fram med et sterkt budskap mot antisemittismen i Europa. Med skriftet ”J’accuse” – ”Jeg anklager” – appellerte han til sin tids myndigheter om å slå ring rundt de verdier som vår kulturkrets bygger på. Når regjeringen nå vil omdefinere ekteskapet, er dette et slikt verdiskifte som det er verd å kjempe og advare mot med sterke og tydelige ord og handlinger. Derfor vil vi melde klart og tydelig til våre politikere i dag:

1) Vi anklager regjeringen for politisk hastverk og slett saksbehandling når de med åpne øyne bryter alle vanlige prosedyrer for ansvarlig lovforberedelse: Ingen offentlig utredning, ingen stortingsmelding, ingen konsekvensutredning.

2) Vi anklager de politikerne som uten en grundig utredning går inn for å vedta en lov som frontkolliderer med biologien og med alle sivilisasjoners og religioners forståelse av ekteskapet, for å handle uansvarlig.

3) Vi anklager politikere for å omdefinere naturgitte ordninger og manipulere med biologiske realiteter. Enkjønnet og tokjønnet samliv vil alltid være vesensforskjellige samlivsformer uansett hva Stortinget vedtar. Kjønnspolariteten mellom mann og kvinne kan ikke defineres bort som uvesentlig – verken for samfunnet eller for barn.

4) Vi anklager politikere som ønsker å vedta en lov som vil gjøre store deler av befolkningen til potensielle lovbrytere. Alle nordmenn som holder fast på at ekteskapet pr definisjon er et samliv mellom mann og kvinne, vil med en kjønnsnøytral ekteskapslov befinne seg i permanent konflikt med norske lover. Hva vil styresmaktene gjøre med oss som ikke vil innrette oss etter pålegg som kan komme i norsk skole om å presentere far/medfar og mor/medmor på lik linje med far og mor som den enestående enhet?

5) Vi anklager de av våre norske politikere som innfører den nye loven for ikke å tenke på barnets beste når de ønsker å innføre lover som strider mot den europeiske barnekonvensjonen og med sin definisjon av ekteskap vil komme i konflikt med Menneskerettighetserklæringen.

6) Vi anklager norske politikere for tom retorikk og mangel på konsekvens når de insisterer på kjønnskvotering i alle sammenhenger, men ikke i ekteskap og familie – barns primære og viktigste oppvekstmiljø.

7) Vi anklager de av våre politikere som innfører den nye loven, for urettmessig å frarøve barn en rett som kommer fra Gud gjennom naturen og som ikke mennesker har gitt dem – retten til å vokse opp med mor og far, med mann og kvinne.

8) Vi anklager politikerne for barnediskriminering hvis de vedtar lover som innebærer at staten på barnets vegne velger bort far og definerer ham som overflødig. Hvem har gitt staten rett til å frata barn deres biologiske mor eller far? Når ble det en menneskerett for voksne å innrette seg slik at barn ikke skal få kjenne begge sine biologiske foreldre?

Rolf Kjøde,
Generalsekretær i Normisjon


Last ned
• 15 plakater i farger
 + 
26 plakater i svart/hvitt 
Skriv dem ut og heng dem opp i nærmiljøet ditt!
Bønnemanual for ekteskapet - med mange ressurser.Løpeseddel som ble brukt under aksjonsuka i Oslo 9.-15. april 2008. Bestill den nederst på denne siden.

Innholdsrik og informativ løpeseddel. Bestill den nederst på siden eller last den ned her.Print ut oppropet eller skriv under på internett innen 10. mai 2008.
Les eller last ned dette
4 siders informative bladet.


Ressurser