Åpning ved Øivind Benestad


Åpning på Universitetsplassen

Kjære venner!

Velkommen til Oslo fra fjern og nær, fra øst og vest, fra nord og sør. Velkommen til ”Sammen for ekteskapet”. Om du er ateist eller kristen, agnostiker eller muslim, New Ager eller jøde, eller noe helt annet – hjertelig velkommen! Vi er uenige i mye, men det er én ting som forener oss: Vi ønsker å forsvare ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne.

Velkommen til noen timer der vi sammen skal synliggjøre for Norge, for media og for politikere – og for hverandre – at vi er MANGE som vil forsvare ekteskapet mellom mann og kvinne, og som vil forsvare barns rett til å ha både mor og far.

Vårt budskap er dette: 
• Ja til ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne!
• Ja til barns rett på både mor og far!
• Ja til kjønnskvotering i ekteskapet!
• Ja til ansvarlig saksbehandling i et spørsmål som er grunnleggende for landets framtid!

Hensikten med dagen

Hensikten med marsjen og folkemøtet i dag er å forsvare ekteskapet. Vi er ikke samlet for å bekjempe, angripe eller fordømme noen som helst. Vi vil bare forsvare vår overbevisning om hva et ekteskap er. Vårt fokus i dag er ikke på homofili eller seksuell orientering, eller om retten til å leve som man vil. Det har alle full frihet til.

Hele vårt fokus i dag er rettet mot følgende spørsmål: Hva er et ekteskap er? Hva er barns rettigheter? Hva slags lover bør samfunnet ha for å verne om som sin viktigste byggekloss – relasjonen mellom mor, far og barn?

Det vi gjør i dag, er bare å forsvare det som har vært norsk lov i uminnelige tider, og som minst 95% av verdens befolkning er enig i: at ekteskapet pr definisjon er et samliv mellom mann og kvinne.

De 5 B’er

Vi vil få høre mye bra og tankevekkende i dag om hvorfor ekteskapsloven ikke bør forandres. Som noen knagger å henge argumentene på, vil jeg gjerne gi dere 5 stikkord på B:

1. Biologien. Relasjonen mellom mor, far og barn er biologisk forankret. Det er bare mann og kvinne som får barn sammen. Å overse slike biologiske realiteter vil verken gagne familien, barna eller samfunnet.

2. Barna. Barnas rettigheter må stå i fokus. Å innføre lover som sier at far er overflødig, og at han like gjerne kan byttes ut med en kvinne, er barnediskriminering. Det er dessuten en grov undervurdering av fars betydning i et barns liv.

3. Bibelen. Kjønnsnøytral ekteskapslov frontkolliderer med Bibelen, men også med Koranen og bøkene til alle andre religioner. Å innføre en radikalt ny forståelse av hva ekteskap er, vil føre til en permanent konflikt mellom staten og alle trossamfunn i Norge. Frontene vil bli skjerpet, polariseringen vil øke, konfliktnivået vil heves.

4. Behandlingen av lovforslaget er under enhver kritikk. I alle større lovsaker er det fast rutine at man gjennomfører en offentlig utredning, legger fram en stortingsmelding, og utfører grundige konsekvensanalyser. I forslaget til ny ekteskapslov mangler ALT dette. Det er lite ærefult for norske politikere. Det er tvert imot en skam.

5. Bagatelliseringen av hvilket omfang og dramatiske konsekvenser en ny ekteskapslov kan få, er skremmende. Både media og mange politikere lever på en illusjon om at en kjønnsnøytral ekteskapslov ikke vil få noen som helst negative konsekvenser – verken for barna, skoleverket, familiestrukturen og samfunnet. Det er oppsiktsvekkende naivt.


Last ned
• 15 plakater i farger
 + 
26 plakater i svart/hvitt 
Skriv dem ut og heng dem opp i nærmiljøet ditt!
Bønnemanual for ekteskapet - med mange ressurser.Løpeseddel som ble brukt under aksjonsuka i Oslo 9.-15. april 2008. Bestill den nederst på denne siden.

Innholdsrik og informativ løpeseddel. Bestill den nederst på siden eller last den ned her.Print ut oppropet eller skriv under på internett innen 10. mai 2008.
Les eller last ned dette
4 siders informative bladet.


Ressurser