Appell ved Stefan Gustavsson


Gör inte äktenskapet til noe det inte är!

De senaste två decennierna har det skett en radikal omvärdering av enkönad samlevnad. Den förändringen har drivits på av argument som: Vi homosexuella kräver respekt för vår egenart. Gör inte om oss till något vi inte är! Tvinga inte in oss i heteronormen! Och gradvis har samhället sagt ja till den argumentationen.

Men om det argumentet ska gälla måste respekten gå åt båda hållen: Äktenskapet är ett grundläggande uttryck för den heterosexualitetens egenart. Därför säger jag: Gör inte äktenskapet till något det inte är. Bejaka äktenskapets heterosexuella egenart.

En avgörande del av den heterosexuella egenarten är att det är den enda fertila, livgivande relationen. Barn är en del av den heterosexuella egenarten och äktenskapet finns för att skydda deras rätt till gemenskap med de två som gett dem deras liv.Jag säger därför: Tvinga inte in äktenskapet och barnen under homonormen!

Äktenskapet i nuvarande lagstiftning både i Sverige och Norge är definierat utifrån fyra aspekter: 

• Könsaspekten: det är en man-kvinna-relation 
• Antalsaspekten: det är en relation mellan två personer 
• Åldersaspekten: det är en relation mellan myndiga personer 
• Släktaspekten: det är en relation mellan människors som inte är nära släkt

Av dessa fyra är könsaspekten den mest grundläggande och den enda som varit helt stabil genom hela historien. Polygama äktenskap, barnäktenskap och syskonäktenskap har förekommit i olika tider.

I västerlandet har vi sedan lång tid lyckats pressa bort dessa avarter. Om vi nu ändrar könsaspekten – den mest grundläggande och historiskt den enda helt stabila aspekten av äktenskapet – undergräver vi äktenskapet som institution. Det innebär en direkt inbjudan till förändringar av de övriga aspekterna och i förlängningen en upplösning av äktenskapet som institution.

”Bara döda fiskar flyter medströms.” Vi vet alla hur trycket är i media och från politiker. Men äktenskapet och barnens rätt är värt att ta strid för.

Stefan Gustavsson,
Leder av Bevara Äktenskapet i Sverige,
www.BevaraAktenskapet.se


Last ned
• 15 plakater i farger
 + 
26 plakater i svart/hvitt 
Skriv dem ut og heng dem opp i nærmiljøet ditt!
Bønnemanual for ekteskapet - med mange ressurser.Løpeseddel som ble brukt under aksjonsuka i Oslo 9.-15. april 2008. Bestill den nederst på denne siden.

Innholdsrik og informativ løpeseddel. Bestill den nederst på siden eller last den ned her.Print ut oppropet eller skriv under på internett innen 10. mai 2008.
Les eller last ned dette
4 siders informative bladet.


Ressurser