Appell ved Ulf Erik Knudsen


Et kupp av homolobbyen

Stortinget har akkurat begynt behandlingen av en ny ekteskapslov.

FrP sto sammen med KrF om å kreve å sende saken tilbake til regjeringen for bedre utreding. Men til tross for alle de feil og mangler som er påpekt ved loven, ble dette stemt ned av Regjeringspartiene sammen med Venstre og Høyre.

Vi får altså ingen grundig og ansvarlig lovbehandling!

Det neste som skjer i Stortinget, er av vi skal ha en åpen høring 21. april, om saken – og da håper jeg at kristenfolket i Norge benytter anledningen til å gjøre sitt syn kjent. Den formelle Stortingsbehandlingen er trolig 11. juni. Og pr i dag ser det mørkt ut – selv om jeg ikke har gitt opp.

Det som forunder meg, er at Regjeringen og Høyre/venstre velger å kjøre denne loven frem uten bred støtte i folket. Av vanlige folk som jeg møter på butikken, torget, idrattsbanen eller andre steder i samfunnet - har ikke en eneste tatt tak i meg og sagt at denne loven må du gå inn for. I Stortinget er det kun en håndfull henvendelser vi har fått om å si ja til loven

Men det er tusenvis om har henvendt seg til oss for å protestere mot loven.

Dette viser at denne loven er et kupp av homo-lobbyen i det sentrale Oslo – som sitter godt plassert med sine aktivister langt inn i regjerings apparatet og de Høyre og Venstre, og i hovedstadsmedia.

Dette at man sitter med makt i media er trolig også grunnen til at riksmedia i så liten gard har tatt opp det brede folklige engasjement mot loven - og den elendig utredingsjobb som er gjort med lovsaken.  

Jeg har stor respekt for de paroler dere i dag fører frem:

• «Ja til ekteskapet»
• «Ekteskap = Mann + kvinne»
• «Barn har rett til både mor og far!»

Jeg gir min fulle og varme støtte til dette.

Formålet med den nye loven skal visst være å sikre homofiles og lesbiskes rettigheter og livskvalitet – barna er det visst ikke så nøye med. 

Konkret skal følgende gjøres:
• Lesbiske og homofile ektepar får adgang til å adoptere.
• Lesbiske får adgang til assistert befruktning støttet over statsbudsjettet (altså betalt av dere skattebetalerne).
• Barn i lesbiske ekteskap får partneren adoptere – at barnet faktisk har en far (og trenger en far) ser man bort fra.

I forslaget åpnes det også for at kirke- og trossamfunn skal vie lesbiske og homofile (frivillig foreløpig). Vi i FrP mener på generelt grunnlag at Stortinget skal være svært varsomme med å gripe inn overfor trossamfunn. Og det vil være helt uakseptabelt å for eksempel pålegge tros samfunnene å vie homofile. Vi er redd for at tvang på dette felt er neste steg for regjeringen.   
                       
I Fremskrittspartiets program står det: ' Fremskrittspartiet vil  fremheve ekteskapet som den mest stabile og trygge rammen for et familieforhold..' Og 'Fremskrittspartiet er av den oppfatning at et barn har den beste oppveksten ved å ha foreldre av ulikt kjønn, og ønsker derfor ikke at homofile får adoptere.'

Vårt klare svar på de utfordringer dere i dag gir er derfor at vi vil stemme imot forslaget om homoadopsjon og resten av ny ekteskapslov.

Ulf Erik Knudsen, FrP
Medlem av Stortingets Familie- og kulturkomité


Last ned
• 15 plakater i farger
 + 
26 plakater i svart/hvitt 
Skriv dem ut og heng dem opp i nærmiljøet ditt!
Bønnemanual for ekteskapet - med mange ressurser.Løpeseddel som ble brukt under aksjonsuka i Oslo 9.-15. april 2008. Bestill den nederst på denne siden.

Innholdsrik og informativ løpeseddel. Bestill den nederst på siden eller last den ned her.Print ut oppropet eller skriv under på internett innen 10. mai 2008.
Les eller last ned dette
4 siders informative bladet.


Ressurser