Appell ved Nina Karin Monsen


Regjeringens konstruerte barn

Jeg kommer fra et human-etisk hjem, er døpt, men ikke konfirmert, og utmeldt av statskirken i 1962. Tanken på Gud har allikevel alltid vært der, og jeg melder meg nok inn igjen et sted, vet ikke helt hvor.

Min bakgrunn er filosofien, og i filosofien er det gode, det skjønne og det sanne de sentrale, naturlige verdier.

Hvis dette er et verdigvalg som regjeringen sier må man forvente at valget er godt, skjønt og sant.

Spørsmålet alle bør stille seg: Hva er lovgivers oppgave? Hva skal en lov gjøre? Svaret er at den skal ordne kaos og skape det rettferdige, gode samfunn.

I dag finnes mye kaos i samfunnet. Heterofile får barn i tide og utide. De er enslige foreldre, samboere, skilte og gifte – barn kjenner ikke alltid sin far. Homofile får også barn når de foregir å være heterofile, i og utenfor ekteskap.

Regjeringens lov ordner ikke det nåværende kaos. Derimot vil det dele ut ordet ekteskap til homofile partnere uten at de behøver å gifte seg, som om ordet er en medalje. De homofile vil fremdeles ikke få felles barn.

Derfor vil regjeringen konstruere barn for dem, for å dekke over det faktum.

Regjeringen bekrefter med lovforslaget de homofiles mindreverdighetsfølelser og forstørrer dem kraftig opp. Regjerningen lar de homofiles konstruerte barn bære de homofiles mindreverdighetsfølelser inn i neste generasjon og i den deretter.

Regjeringens likestillingspolitikk fører med seg ny ulikhet. Noe av det viktigste vil være:

1. Bare de konstruerte barna som helse-Norge vil komme til å produsere, vil få rettigheter i følge den nye loven. Resten av barna, som fortsatt vil bli laget på privat initiativ i Norge eller i utlandet, vil forbli utenfor og samme situasjon som barn som lever med en homofil mor eller far i dag.

Lovforslaget sier ingenting om hvor fruktbare homofile kvinner som skal få konstruerte barn, vil bli plassert i køene i helse-Norge. Jeg minner om at køene er veldige lange.

2. Bare fruktbare, gifte, homofile kvinner vil få rett til konstruerte barn. Ikke fruktbare, heterofile kvinner som lever med fruktbare menn, eller gifte, fruktbare, homofile menn.

Regjeringen tror altså at den ordner kaos ved å la alle og enhver gifte seg, og konstruere barn for et lite fåtall, fruktbare, homofile kvinner. Derved skaper den mer kaos, mer urettferdighet, mer ulikhet og mindre anstendighet.

Denne loven er ikke god, skjønn eller sann.

Regjeringen har med sitt lovforslag foretatt et valg hvor politikk skal stå over religion, forstand, fornuft og ekte følelser. Den setter homofile og heterofile opp mot hverandre. Det er et anti-verdi valg. Det er et skammens valg.

Takk for oppmerksomheten!

Nina Karin Monsen,
Filosof, forfatter og statsstipendiat


Last ned
• 15 plakater i farger
 + 
26 plakater i svart/hvitt 
Skriv dem ut og heng dem opp i nærmiljøet ditt!
Bønnemanual for ekteskapet - med mange ressurser.Løpeseddel som ble brukt under aksjonsuka i Oslo 9.-15. april 2008. Bestill den nederst på denne siden.

Innholdsrik og informativ løpeseddel. Bestill den nederst på siden eller last den ned her.Print ut oppropet eller skriv under på internett innen 10. mai 2008.
Les eller last ned dette
4 siders informative bladet.


Ressurser