Appell ved Isabel Hillestad


I dag er Oslo verdens familiehovedstad!

I disse dager, over hele verden, opplever vi at en ny ideologi truer Familien og dens verdi. En ny ideologi som forandrer forståelsen av kjønn og familierelasjoner.

Nye lover som omdefinerer og dekonstruerer den forståelse av ekteskap og familie alle samfunn til alle tider har hatt, blir dyttet på oss.

Institutt for Familiepolitikk* Norge lanserte en underskriftskampanje på internasjonalt nivå for å få støtte i vår kamp for ekteskapet og familien, og vi har fått en overveldende respons!

I løpet av 4 måneder har IFP-Norge fått støtteerklæringer fra 231 føderasjoner og assosiasjoner som igjen representerer 1 750 familieorganisasjoner fra hele verden.

Og støtteerklæringene fortsetter å strømme inn!

Hele 364 millioner mennesker er representert gjennom disse organisasjonene.

364 millioner mennesker fra mange kulturer og religioner enes med oss i våre overbevisninger.

I dag vil IFP-Norge overrekke lista med alle disse familieorganisasjonenes navn og alle disse støtteerklæringene på forskjellige språk til Øivind Benestad, som representerer alle som har kjempet mot den nye ekteskapsloven i Norge!

En hel verden oppmuntrer oss til å ikke gi opp kampen om ekteskapet og familien, en hel verden støtter oss fordi familien er verdt det!

I dag er Oslo verdens familiehovedstad!!!

Isabel Hillestad,
Leder av den norske avdelingen av
Institutt for familiepolitikk

* Institutt for familiepolitikk (Ifp) er en uavhengig og verdslig organisasjon som ikke er bundet til verken den offentlige forvaltning, politiske partier eller religiøse organisasjoner. Deres hovedmål er å fremme viktigheten om rollen til familieinstitusjonen i samfunnet og å forsvare den og dens medlemmer. Ifp har spesiell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, og har representasjoner både i Amerika og i Europa.


Last ned
• 15 plakater i farger
 + 
26 plakater i svart/hvitt 
Skriv dem ut og heng dem opp i nærmiljøet ditt!
Bønnemanual for ekteskapet - med mange ressurser.Løpeseddel som ble brukt under aksjonsuka i Oslo 9.-15. april 2008. Bestill den nederst på denne siden.

Innholdsrik og informativ løpeseddel. Bestill den nederst på siden eller last den ned her.Print ut oppropet eller skriv under på internett innen 10. mai 2008.
Les eller last ned dette
4 siders informative bladet.


Ressurser