Appeller på Folkemøtet i Oslo 12. april 2008


Her finner du alle appellene som ble holdt på Universitetsplassen og på Youngstorget lørdag 12. april 2008. Ca 5.000 mennesker deltok på folkemøtet og på marsjen nedover Karl Johansgate forbi Stortinget.

Åpning v/ Øivind Benestad
Prolog v/ Helene Freilem Klingberg

Appeller:

May-Helen Molvær Grimstad
Per Lønning
Nina Karin Monsen
Ole Langeland
Maria Fongen
Ulf Erik Knudsen
Stefan Gustavsson
Rolf Kjøde
Isabel Hillestad
Benjamin Ervill
 Lars Østnor
Jan Harsem & Morten Dahle Andersen