Appell ved Jan Harsem og Morten Dahle Andersen


Kulturkamp og familiereform

Kjære alle fremmøtte!

Regjeringen har ikke lagt frem et enkelt lovforslag. Denne kulturkampen er reist i møte med en helt ny familiereform av betydelig omfang.

• Ekteskapsloven skal endres og bli felles for heterofile og homofile

• Adopsjonsloven åpnes for at lesbiske og homofile ektepar kan vurderes som adoptivforeldre

• Bioteknologiloven åpnes for assistert befruktning til lesbiske. Biologisk far blir fraværende. Regjeringen varsler senere forslag om eggdonasjon og surrogatmor

• Barneloven innfører automatisk foreldreskap for den ikke-biologiske moren i lesbiske ekteskap etter fødsel ved assistert befruktning. Ikke-biologiske moren blir medmor

• Partnerskapsloven opphører. - Vi skroter partnerskapsloven fra 1993, sier Barne- og likestillingsministeren.

Norge kommer i konflikt med den europeiske adopsjonskonvensjonen som derfor sies opp hvis ikke konvensjonen endres før Norge må si den opp. Regjeringen har dermed vist sine kort: Enten endres konvensjonen - eller Norge avvikler sin tilslutning

Reformen berører samtlige tros- og livssynssamfunn med vigselsmyndighet, men de er alle satt på sidelinjen i denne prosessen.

Regjeringens egen utredningsinstruks skal sikre god forberedelse av offentlige reformer, men i denne saken er alle spilleregler kastet over bord.

Reformen er et grunnleggende angrep på barns rett til en mor og en far. Vi markerer dette uten naive forestillinger om kjernefamilien. Vi vet at samfunnet er variert, med enslige, skilte, enker, og dessverre ulykkelige innenfor den tradisjonelle familien.

Dette er ikke argument for å oppheve den grunnleggende normen som livet selv har vist oss! Desto mer bør vi søke et samfunn som styrker familien.

Utradisjonelle barnefamilier skal inkluderes i fellesskapet - men Stortinget kan ikke derfor vedta en helt ny begrepsforståelse.

Reformen utfordrer FNs barnekonvensjon som gir barn rett til sine biologiske foreldre. Et barns foreldre er først og fremst dets biologiske foreldre. Vi godtar ikke en systematisk og planmessig opphevelse av dette.

Stortingens politikere søker vanligvis brede forlik i viktige politiske saker. Hvordan kunne familieområdet bli arena for konfrontasjon og konflikt? Lytt heller til den franske utredningen:

Der barns liv er tema må lovgiver varsomt og rolig søke sosial enighet fremfor å presses frem endringer ved revolusjonerende lovgivning.

Reformen er et stort demokratisk problem. Det samlede omfanget går lenger enn noe politisk parti gikk til valg på i 2005. Borgerne kjente ikke denne reformen ved siste stortingsvalg.

• Vi sier til Senterpartiet: Hold løftene dere ga velgerne i 2005! Hvis dere skifter mening - så respekter borgerne - og møt dem i valg med deres nye politikk!

• Vi sier til Høyre: Hold løftene dere ga i partiprogrammet for denne perioden. Dere har tydeligere enn noe annet parti sagt at dere vil styrke partnerskapsloven. Da kan dere ikke stemme for en ny ekteskapslov som skroter partnerskapet! Hvis dere skifter politikk så må dere møte velgerne i valg med nye standpunkter!

• Vi sier til Venstre og Arbeiderpartiet: Slipp representantene fri! Ingen må tvinges til å stemme for en reform de ikke har tro på! Ingen må presses ut av Stortinget den dagen det skal stemmes over denne reformen!

Uansett resultatet av Stortingets behandling – det gir mening å samles her i dag. Vi setter igjen spor som vil følge denne reformen og effektene av den.

Derfor er dette en historisk dag! Det er den også fordi vi i dag for første gang opplever at Blitz demonstrerer på vegne av regjeringen!

Ha en god dag og en strålende vår videre!

Jan Harsem og
Morten Dahle Andersen,
Ledere i Nordisk nettverk for ekteskapet,
www.BevarEkteskapet.no


Last ned
• 15 plakater i farger
 + 
26 plakater i svart/hvitt 
Skriv dem ut og heng dem opp i nærmiljøet ditt!
Bønnemanual for ekteskapet - med mange ressurser.Løpeseddel som ble brukt under aksjonsuka i Oslo 9.-15. april 2008. Bestill den nederst på denne siden.

Innholdsrik og informativ løpeseddel. Bestill den nederst på siden eller last den ned her.Print ut oppropet eller skriv under på internett innen 10. mai 2008.
Les eller last ned dette
4 siders informative bladet.


Ressurser