Domprost Nordbø og ny ekteskapslov

Domprosten i Kristiansand, Dag Nordbø, skrev i slutten av mai 2007 en artikkel i Fædrelandsvennen. Der formulerte han støtte til forslaget om kjønnsnøytral ekteskapslov. Kjetil Hauge skrev senere et innlegg som respons. Hauge har mange års erfaring som sjelesørger, familierådgiver, terapeut, veileder og kursholder. Han har skrevet og oversatt flere bøker og fagartikler om terapeutisk orientert sjelesorg, rusproblematikk og Enneagrammet.

 

Med forfatterens tillatelse gjengir vi nedenfor en litt utvidet utgave av artikkelen hans i Fædrelandsvennen.

 

Domprost Nordbø og ny ekteskapslov


I et velskrevet og politisk korrekt innlegg i God Helg-vedlegget 26. mai, taler Dag Nordbø varmt for forslaget til ny ekteskapslov. Det moralske og etiske grunnlaget for denne loven henter han fra begrepet likeverd, og den psykologiske næringen henter han fra kirkens dårlige behandling av lesbiske og homofile opp gjennom tidene. Det er ikke vanskelig å gi sin tilslutning til dette.

 

Men når han mener at dette danner et naturlig grunnlag for å gå inn for en ny ekteskapslov hvor hetero- og homofile stilles likt, så er farten såpass stor at det er vanskelig å henge helt med i svingene. Dessuten er det lett å overse noen trafikkskilt når farten er stor.

Balanseproblemer

Ett av dem ser omtrent slik ut: Når man likestiller noe som ikke er likt, får man lett balanseproblemer. Da må dette kompenseres. Enten ved å stable løse klosser under den delen som er for kort og feste blikket på vateret i stedet for på fundamentet. Det kan gå en stund, men tåler lite av rystelser. Eller man kan rope så høyt at det ikke er noen forskjell, at andre røster ikke blir hørt (støysendereffekten). Eller så kan man forby folk å si at det ikke er noen forskjell fordi dette er å undertrykke mennesker (den politiske manipulering). 

Ved å likestille partnerskap og ekteskap sier man at kjønnets viktighet i ekteskapsforståelsen er underordnet. En så rask snuoperasjon på et byggverk som har en entydig historisk og teologisk tradisjon bak seg, krever mange klosser og en viss grad av støysendereffekt. I den kristne teologi er menneskesynet forankret i et gudsbilde: ”Til mann og kvinne skapte han dem.”

 

Når dette grunnbildet byttes ut mot likeverd som det etiske grunnlaget for forståelsen av ekteskapet, så forsterker dette opplevelsen min av at dette går for fort. Det er forståelig at mange må arbeide hardt for å finne en ny liturgi for en slik tekst. Teologisk kan det ikke være lett.  

Barn – har de rettigheter eller er de en rettighet?

 Ved å likestille partnerskap og ekteskap, sier man også at barn ikke naturlig hører mer hjemme i den ene sammenhengen enn i den andre. Det som gjennom teknisk og biologisk manipulasjon er mulig, skal også gjelde som en rettighet. For barnet betyr dette at vekten forskyves fra at barn skal ha sine rettigheter til at barn skal være en rettighet.

 

Men hvordan man enn snur og vender på det, så er barnets grunnlag alltid heterofilt i sin natur. Er det ikke rimelig at det sikres retten (i prinsippet) til et oppvekstmiljø som er i tråd med dets natur? Dette handler ikke om omsorgsevne. Den kan være god og dårlig hos folk uavhengig av seksuell legning. Men det handler om en synliggjøring og ikke en tildekking av de faktiske forhold.

Åpning for nye samlivsformer

Ved å lage en felles ekteskapslov for forskjellige typer samlivsformer, åpner en i prinsippet også for bigami, trigami og polygami. Er ikke de bifile likeverdige i sin seksuelle legning med rett til ordnede forhold? Og hvorfor skal vi undertrykke fremmede kulturer med polygame tradisjoner i vårt samfunn? Spørsmålene kommer til å melde seg når det psykologiske grunnlaget er tilstrekkelig bearbeidet.

”Likeverd” som basis for orden og rett til samliv, vil ha lite tyngde i seg til å stå imot en slik utvikling. Ved å forlate grunntypen mor, far, barn som basis for ekteskapet, så gjør en et grep som griper dypt inn i natur og tradisjon og teologi, uten å ane konsekvensene av det. Relativt dristig! 

Naturen egne hint
Fo
r vel 40 år siden ropte noen om farene ved å utsette naturen for for sterke påkjenninger gjennom vårt forbruk og uvettige utnyttelse. Politikere og vi andre overså dette, fordi naturens fleksibilitet og den umiddelbare gevinst med å tøye naturens lover, var mer iøynefallende enn de mulige fatale konsekvensene.  I dag er det politisk korrekt å si: Vi skulle lyttet mer til dem som sa at naturens fleksibilitet har sine grenser – og vi håper at det ikke er for sent.

 

Skal vi om 40 år måtte gjenta det samme, fordi vi overså naturens egne hint i samlivsproblematikken og trodde at den i det uendelige ville føye seg under stadig nye krav om likestilte ordninger?

 

Kjetil Hauge


Last ned
• 15 plakater i farger
 + 
26 plakater i svart/hvitt 
Skriv dem ut og heng dem opp i nærmiljøet ditt!
Bønnemanual for ekteskapet - med mange ressurser.Løpeseddel som ble brukt under aksjonsuka i Oslo 9.-15. april 2008. Bestill den nederst på denne siden.

Innholdsrik og informativ løpeseddel. Bestill den nederst på siden eller last den ned her.Print ut oppropet eller skriv under på internett innen 10. mai 2008.
Les eller last ned dette
4 siders informative bladet.


Ressurser